فضاهای محدود

شرکت  گلپخش صبح امروز  

با همکاری سازمان بین المللی فائو جهت ایجاد کاشت در فضاهای محدود و شهری همکاری دو جانبه ای را در برنامه کاری خود گنجانیده است تابتوان به امنیت غذایی در شهرها دست یافت 

بام های شهرها را تبدیل به بام های کاشت ارگانیک کنیم با کاشت در فضاهای محدود ، طبقاتی و شهری

این بستر را ایجاد کنیم

بستر کشت  خودآبیار " ماتریس " این امکان را برای شما فراهم می آورد 

منبع اصلی مطلب : ماتریس زمین
برچسب ها : فضاهای محدود
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سرزمین ماتریس